ŚCIERNIWO UNIGRIT - produkujemy z żużla pomiedziowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 11126-3. Materiał do czyszczenia strumieniowego powierzchni metalowych lub betonowych oferowany jest w nastepującym asortymencie:

  • UNIGRIT 0,2 - 2,0mm
  • UNIGRIT 0,2 - 1,0mm
  • UNIGRIT 0,2 - 2,8mm
  • UNIGRIT 0,4 - 1,4mm
  • UNIGRIT 0,4 - 3,2mm

Jednocześnie deklarujemy dla ścierniw UNIGRIT 0,2-2,0mm oraz 0,2 - 2,8mm zawartość frakcji poniżej 0,4mm max 10%. W miarę możliwości realizujemy zamówienia na inne granulacje.

Ścierniwo UNIGRIT charakteryzuje się wysokim stopniem twardości (7 do 8 stopni w skali Mohsa) oraz brakiem wolnej krzemionki.

SKŁAD CHEMICZNY ŚCIERNIWA:
SiO2 41,36% - 42,18%   SO3 0,68% - 0,69%
Al2O3 10,78% - 13,91%   Fe2O3 + FeO 9,48% - 12,23%
CaO 19,42% - 21,19%   MgO 6,66% - 7,13%
Na2O 0,66% - 0,72%  
Gęstość właściwa kruszywa wynosi 2,8 g/cm3

Dostawy realizowane są w następującej formie:

  • ścierniwo Unigrit luzem (odbiór samochodami typu wywrotka lub cementowóz).
  • ścierniwo Unigrit workowane, worki po 50 kg,
  • ścierniwo Unigrit w opakowaniach typu „big-bag” (opakowanie 1 tonowe),
  • ścierniwo w opakowaniu odbiorcy.

Oferujemy także odbiór zużytego ścierniwa z przeznaczeniem do przemysłowego wykorzystania.