Firma UNITRADE Sp. z o. o. istnieje od 1992 roku, mieści się w Gdańsku i jest związana z przemysłem morskim oraz kruszyw dla budownictwa drogowego.

Specjalizujemy się w produkcji ścierniw UNIGRIT i kruszywa UNIGRAV.

Ścierniwo UNIGRIT jest charakteryzującym się dużą twardością oraz brakiem wolnej krzemionki materiałem przeznaczonym do czyszczenia strumieniowego powierzchni metalowych lub betonowych. W związku z tym naszymi klientami są przede wszystkim stocznie oraz firmy czyszczące konstrukcje stalowe takie jak Fast, Muehlhan, Kliner itp.

Kruszywo UNIGRAV posiada wszelkie cechy stosowanego w budownictwie drogowym piasku łamanego i może być przeznaczone do mieszanek mineralno-bitumicznych, warstw podbudowy, warstw wyrównawczych i wiążących. Odbiorcami naszego kruszywa są największe firmy drogowe województwa pomorskiego, a także przedsiębiorstwa przygotowujące mieszanki kruszyw. UNIGRAV został zastosowany przy budowie obwodowej Trójmiasta, a także wielu innych inwestycjach drogowych Gdańska i Gdyni takich jak np. ulica Słowackiego czy trasa W-Z oraz tras krajowych np. A-7 Gdańsk-Warszawa. Firma UNITRADE Sp. z o. o. posiada własny teren, środki produkcji, zaplecze techniczne oraz wykwalifikowaną kadrę.

Posiadane przez nas certyfikaty zgodności z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 są gwarancją wysokiej jakości naszych produktów i prowadzenia działalności przy respektowaniu zasad ochorony środowiska. Wprowadzone w naszej firmie systemy zarządzania certyfikowane są przez Lloyd's Register Quality Assurance.

W firmie obowiązuje również system Zakładowej Kontroli Produkcji dla wyrobów budowlanych, konieczny w przypadku oznaczania wyrobów znakiem CE. System ten jest certyfikowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na zgodność z wymogami normy EN 13043:2002 +AC:2004 i EN 13242:2002 +A1:2007.