KRUSZYWO UNIGRAV stosowane jest do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych na gorąco przeznaczonych do warstw podbudowy warstw wyrównawczych i wiążących, a w zakresie frakcji piaskowych kruszywo stosowane jest do podbudów z piasku otaczanego asfaltem. Kruszywo UNIGRAV może być również stosowane jako składnik doziarniający mieszanek kruszyw wykorzystywanych do podbudów wykonywanych metodą stabilizacji mechanicznej, podbudów i ulepszonego podłoża wykonywanych metodą stabilizacji cementem jak również do podbudów z betonu popiołowego.

UNIGRAV stanowiący 70% frakcji piaskowej może być traktowany jako materiał zastępczy, mający własności piasku łamanego.

Kruszywo jest oferowane w następującym asortymencie:

  • UNIGRAV 0/2
  • UNIGRAV 0/0,4

Gwarancją stałej wysokiej jakości produkowanego kruszywa są wprowadzone w firmie Systemy: Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego certyfikat zgodności obowiązującej w firmie Zakładowej Kontroli Produkcji z wymaganiami normy EN 13043:2002 +AC:2004 i EN 13242:2002 +A1:2007 pozwala na oferowanie kruszywa UNIGRAV wyprodukowanego w systemie 2+.

Właściwości kruszywa:

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt celem ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży.