Specjalizujemy się w produkcji ścierniw UNIGRIT i kruszywa UNIGRAV.

Ścierniwo UNIGRIT jest charakteryzującym się dużą twardością oraz brakiem wolnej krzemionki materiałem przeznaczonym do czyszczenia strumieniowego powierzchni metalowych lub betonowych.
W związku z tym naszymi klientami są przede wszystkim stocznie oraz firmy czyszczące konstrukcje stalowe takie jak Fast, Muehlhan, Kliner itp.

Kruszywo UNIGRAV jest stosowane w budownictwie drogowym do mieszanek mineralno-bitumicznych oraz podbudów. Naszymi klientami są między innymi Skanska, Strabag, MTM, PBD.